borgia

 

 

Borgia (Canal +) Saison 1 FRENCH HDTV 5.79 GB 9 6
Borgia (Canal +) S02E01 FRENCH HDTV 551 MB 1 0
Borgia (Canal +) S02E02 FRENCH HDTV 550.76 MB 4 0
Borgia (Canal +) S02E03 FRENCH HDTV 550.61 MB 111 20
Borgia (Canal +) S02E04 FRENCH HDTV 550.52 MB 84 10
Borgia (Canal +) S02E05 FRENCH HDTV 555.69 MB 62 14
Borgia (Canal +) S02E06 FRENCH HDTV 554.42 MB 56 32
Borgia (Canal +) S02E07 FRENCH HDTV 553.5 MB 130 27
Borgia (Canal +) S02E08 FRENCH HDTV 553.79 MB 99 75
Borgia (Canal +) S02E09 FRENCH HDTV 551.83 MB 58 0
Borgia (Canal +) S02E10 FRENCH HDTV 548.71 MB 57 20
Borgia (Canal +) S02E11 FRENCH HDTV 552.93 MB 83 20
Borgia (Canal +) S02E12 FINAL FRENCH HDTV 554.37 MB 58 0
The Borgias S02E01 VOSTFR HDTV 548.26 MB 12 0
The Borgias S02E02 VOSTFR HDTV 550.8 MB 0 0
The Borgias S02E03 VOSTFR HDTV 556.89 MB 1 2
The Borgias S02E04 VOSTFR HDTV 426.02 MB 9 5
The Borgias S02E05 VOSTFR HDTV 427.61 MB 1 0
The Borgias S02E06 VOSTFR HDTV 550.97 MB 6 6
The Borgias S02E07 VOSTFR HDTV 418.85 MB 6 5
The Borgias S02E08 VOSTFR HDTV 659.24 MB 1 8
The Borgias S02E09 VOSTFR HDTV 550.91 MB 5 4
The Borgias S02E10 FINAL VOSTFR HDTV 581.73 MB 0 0
The Borgias S02E01 FRENCH HDTV 413.67 MB 49 13
The Borgias S02E02 FRENCH HDTV 349.34 MB 22 7
The Borgias S02E03 FRENCH HDTV 473.51 MB 8 6
The Borgias S02E04 FRENCH HDTV 442.47 MB 9 0
The Borgias S02E05 FRENCH HDTV 381.8 MB 21 5
The Borgias S02E06 FRENCH HDTV 421.65 MB 32 0
The Borgias S02E07 FRENCH HDTV 441.45 MB 96 4
The Borgias S02E08 FRENCH HDTV 429.58 MB 182 0
The Borgias S02E09 FRENCH HDTV 432.92 MB 42 12
The Borgias S02E10 FINAL FRENCH HDTV 527.3 MB 95 17